Prezentacja o średniowieczu

Pobierz

Określili w ten sposób okres przejściowy, rozciągający się między epoką starożytną, a nowymi czasami odrodzenia.. Z początkiem i końcem średniowiecza wiąże się kilka ważnych dat.Średniowiecze - pochodzenie nazwy, ramy czasowe i czas trwania.. Cechy architektury gotyckiej Termin architektura gotycka odnosi się do stylu w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza - od około połowy XII do początku XVI wieku.. Bogaci panowie i damy w wiekach średnich byli wielkimi mecenasami sztuki.. Najczęściej sztuka średniowiecza miała podłoże religijne .Średniowiecze dokładna charakterystyka epoki.. Rycerstwo z XIII - XV w.Dni Rekonstrukcj.Cechy średniowiecza.. Czas jej trwania Europa - ramy czasowe .Czas trwania epoki Epoki literackie nie oddzielają się ostro od siebie, ale nakładają.. W renesansie uważano średniowiecze za okres przestoju, przejście między świetną epoką antyku, a czasami .Średniowiecze - synteza epoki Iwona Pawłowska Czas trwania epoki Epoki literackie nie oddzielają się ostro od siebie, ale nakładają.. Średniowiecze 1.. Prezentacja o śrwdniowieczu 3.11.14.. Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r.. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego uważaŚredniowiecze w Europie Czas trwania: IVV-XV wiek n.e.. Światopogląd - teocentryzm, uniwersalizm.. Początek: 476 r n.e. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, data najczęściej podawana jako początek średniowiecza Koniec: 1450 r. - wynalezienie druku przez Gutenberga z Moguncji 1453 r. - zdobycie przez Turków Konstantynopola i upadek cesarstwa bizantyjskiego 1492 r. - odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Ameryki, początek wielkich .Średniowiecze było okresem, kiedy zaczęły kształtować się narody i języki Europy..

Prezentacja multimedialna ze średniowiecza.Przykładowa prezentacja nauczyciela.

Nazwa miała na początku charakter neutralny dopiero później zyskała negatywne znaczenie jako synonim zacofania i ciemnoty.. Jest to oczywiście stanowisko niesłu.. z prezentacji grupy historycznej zajmującej się rekonstrukcją z czasów średniowiecza.. Asceza oraz anonimowość twórców.. ŚREDNIOWIECZE 2.. Cechy średniowiecznej sztuki, styl romański i gotycki.. Termin ten daje możliwość usytuowania epoki między starożytnością a nowożytnością.. Monarchowie na swych dworach gościli poetów, malarzy i muzyków.. Wszystkie ramy czasowe mają więc charakter umowny.. Schyłek średniowiecza zachodził równocześnie z początkiem renesansu (np. w XVI w. nadal były popularne utwory średniowieczne, drukowano je w dużych nakładach).. Wiele miast i miasteczek założono właśnie wtedy, wybudowano kościoły, uniwersytety i szpitale.. Motyw danse macabre i memento mori.. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt