Jakie są podziemne formy krasowe

Pobierz

Autor: Włodzimierz Juśkiewicz.Tworzą je między innymi jaskinie, groty i pieczary, czyli podziemne komory powstałe przez krasowe niszczenie skał lub rozsunięcie się skał w krzepnącej lawie wskutek nagromadzenia się głazów.. Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.. lejki krasowe, korytarze, stalaktyty, ponory, ostańce krasowe, stalagmity, kominy krasowe, jaskinie, komory, misy martwicowe, draperie, mogoty, polje, studnie, makarony, perły jaskiniowe, wywierzyska, żebra krasowe, żłobki krasowe, uwały, stalagnaty - Odrabiamy.plpolodowcowe, przybrzeżne [Gardno, Jarno], krasowe [Polesie Lubelskie], starorzecza [Jezioro Czerniakowskie, deltowe [Jezioro Dąbie] Typy jezior polodowcowych i ich przykłady.. Powstają ze skraplających się ze stropu .Formy te określane są jako żłobki krasowe oraz żebra krasowe.. Uformowane w wyniku procesów krasowych formy terenu dzielimy na powierzchniowe oraz podziemne.. Mianem krasu określa się również formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia (wapień, dolomit, kreda, gips).. rozpocznij naukę.. Obszarem występowania najbardziej typowych zjawisk krasowych są Góry Dynarskie i płaskowyż Kras (m.in. ze słynnymi jaskiniami: Postojną i .Oraz inne formy podziemne, jak korytarze, sale, komory..

Formy te nazywane są jako żłobki krasowe, oraz żebra krasowe.

Doliny krasowe- powstające z połączenia lejów i studni krasowych zajmujący duży obszar.Intensywność tego procesu zależy od temperatury, dlatego w zimniejszym klimacie jaskinie są mniejsze i posiadają uboższe nacieki.. Leje i studnie krasowe- duże wgłębienia spowodowane wodą wpadającą tworzącą szczeliny.. Do najbardziej znanych rodzajów nacieków zalicza się: - stalaktyty- zawieszone pod stropem jaskiniForma krasu podziemnego Obszerne przestrzenie powstałe w miejscu łączenia się korytarzy to:?. Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał .W wyniku działania procesu krasowego tworzą się różne formy krasowe, pod i nadziemne takie jak: Nadziemne.. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu, natomiast żebra krasowe to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.Niektóre skały w określonych sytuacjach są bardziej podatne na krasowienie niż inne.. Typowo proces ten przebiega w wapieniach.. Są to silnie wydłużone w kierunku pionowym jaskinie.FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE:-ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy-żebra krasowe iżłobki-lejki(leje)krasowe-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)-polja (kotliny krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów)-doliny krasowe-mogoty FORMY KRASOWE PODZIEMNE:-Jaskinie i pieczary-stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa-studnie i kominy (rozszerzają sie ku dołowi)-korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych)-ponory .Ostańce krasowe Są jedyną wypukłą formą terenu w postaci wzniesień, które nie uległy rozpuszczeniu Są strome, urwiste i niekiedy porośnięte roślinnością..

Podziel wymienione formy krasowe na powierzchniowe, podziemne i naciekowe.

Nazwa pochodzi od krainy Kras (Karst) w Jugosławii, gdzie zjawiska takie są szczególnie wybitne i występują na .A tu występowanie: Około 7 proc. kontynentów zajmują skały krasowiejące.. Im bardziej płaski teren tym intensywniejsze krasowienie.. Powstają na skutek rozpuszczania lekko nachylonych powierzchni skalnych, po których liniowo spływa woda - zawiera ona tlenek węgla (IV).Zjawiska krasowe i formy jakie powstają .. Proces ten powoduje tworzenie się różnych form zjawisk krasowych.. * kanał krasowy * studnia krasowa - korytarz jaskiniowy o rozwinięciu pionowym, gdy poznawany był od dołu nazywany jest kominem jaskiniowym * podziemne jeziora.Spośród podziemnych form krasowych najbardziej charakterystyczne są: Jaskinie - groty skalne, powstałe w wyniku rozpuszczenia i wypłukania skał węglanowych przez wody płynące w szczelinach.. Stalaktyty - nacieki w formie sopli, zwisające ze stropu jaskini.. Skała wapienna nie jest chemicznie czysta, tzn. nie jest zbudowana jedynie z .Krasowienie jest to proces chem., polegający na rozpuszczaniu skał (wapieni i dolomitów) przez zawierające kwas węglowy wody powierzchniowe i podziemne.. Wprowadzenie Przeczytaj Animacja 3D Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Dolina krasowa Jest podłużną wklęsłą formą terenu, która powstaje z połącznia liniowego lejów krasowych.ZJAWISKA KRASOWE •To powolne rozpuszczenie skał (wapień, kreda, dolomit, gips, sól kamienna) przez wody podziemne i powierzchniowe Skały węglanowe Np., wapień Wietrzenie chemiczne Woda z CO2 Wytrącenie z roztworu węglanu wapnia Powstawanie form krasowych H2O +CO2= H2CO3 INTENSYWNOŚĆ ROZPUSZCZANIA ZALEŻY OD WIELU CZYNNIKÓW, MIĘDZY INNYMI ODZaliczamy do nich ospę krasową, czyli niewielkie zagłębienia w skale skupione na małej powierzchni, a także żłobki i żebra krasowe..

Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu.

Żebra krasowe są to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.FORMY KRASU PODZIEMNEGO: - Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa - studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych) - ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi) - wywierzyska (miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię tzw. źródła krasowe)Podstawowymi, podziemnymi formami krasowymi są: jaskinie, korytarze, groty, studnie i kominy krasowe, komnaty, sale, pieczary, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty (kolumny), makarony, draperie, galerie, nacieki, perły jaskiniowe (pizolity).. Podstawowym procesem w powstawaniu form krasowych jest rozpuszczanie skał przez wodę.. Są to bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów.. Ukształtowanie terenu.. Przedstawione zostaną przykłady znanych obiektów związanych z krasem wraz ze wskazaniem sposobów na samodzielne odkrywanie podziemnych systemów.ZJAWISKA KRASOWE dziela sie na : Formy krasu powierzchniowego i formy krasu podziemnego Formy krasu powierzchniowego : ~ ospa krasowa (liczne drobne zaglebienia powstale na powierzchni skal krasowiejacych) ~ zlobki krasowe (wydluzone zaglebienia w ksztalcie bruzd) ~ zebra krasowe (ostre lub zaokraglone grzbieciki o wysokosci do 2-3m)Początkowo określenie jaskinie krasowe odnosiło się do jaskiń powstałych w wapieniach, potem rozszerzono je na jaskinie powstałe w gipsach i skałach węglanowych, a później również na jaskinie powstałe w skałach siarczanowych i solnych..

zjawisko krasowe-foto jakie zjawisko krasowe zostało przedstawione na zdjęciu??

forma krasu podziemnego 2 Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól .Jun 12, 2021Uczniowie dowiedzą się, jakie zróżnicowane formy krasowe można odnaleźć zarówno na powierzchniach masywów krasowych, jak i w podziemnych systemach jaskiniowych.. Pierwsze z nich powstają w wyniku krasowienia skał, przy udziale wody wzbogaconej dwutlenkiem węgla, któraFormy podziemne: jaskinia krasowa; kanał krasowy; studnia krasowa (awen) - korytarz jaskiniowy o rozwinięciu pionowym, gdy poznawany był od dołu nazywany jest kominem.. podziemne jeziora.2) Formy podziemne: * jaskinia krasowa - wewnątrz jaskini mogą znajdować się stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie naciekowe, perły jaskiniowe.. Inne nazwy to mogoty, homy, humy.. Dodatkową atrakcją krasu podziemnego są formy naciekowe powstające wskutek wytrącania się, a następnie ponownego osadzania węglanu wapnia z wód krasowych.. Najczęściej jaskinie krasowe powstają wzdłuż szczelin tektonicznych lub pęknięć międzyławicowych.. morenowe [Śniardwy, Mamry, Hańcza], rynnowe [Tałty], wytopiskowe, cyrkowe [Czarny Staw] Wody mojego regionu.Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).. Formy rzeźby krasowej Formy krasu powierzchniowego i podziemnegoFormy krasu podziemnego i ich powstawanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt