Cechy dramatu budowa zewnętrzna

Pobierz

Jego celem było wywołanie u widza wstrząsu uczuciowego, czyli katharsis (wewnętrznego oczyszczenia), spowodowanego przez uczucia litości i trwogi, które mają towarzyszyć widzowi w czasie obcowania ze sztuką.. Świat przedstawiony jest opisywany poprzez wypowiedzi, oraz działania postaci.. Doskonałym tego przykładem jest "Antygona" Sofoklesa.. poleca 85 %.. O świecie przedstawionym dowiadujemy się z działań i wypowiedzi bohaterów.. Bohaterowie mają zmienne charaktery, miotają się wewnętrznie.Cechy dramatu romantycznego Otwarta kompozycja Zerwanie z zasada decorum Zakończenie jest niejednoznaczne Ukazane momenty drastyczne Zerwanie z zasada trzech jednosci: Polaczenie fantazji z realizmem Bohater dynamiczny Niescenicznosc utworu Czasu Miejsca Akcji RzeczywistoscBudowa zewnętrzna dramatu Akty Sceny Tekst główny Tekst poboczny Dialogi monologi Didaskalia Komedia Budowa wewnętrzna dramatu Ekspozycja Zawiązanie akcji Rozwój akcji Punkt kulminacyjny Rozwiązanie akcji Tragedia Dramat romantyczny Cechy dramatu: í.. 2) Porównanie dowolnego fragmentu komedii i dowolnej strony podręcznika, czyli tekstu dramatycznego i epickiego.. Żona modna I. Krasickiego, Dobrze wiedzieć .. Cechy dramatu.. Prolog- wprowadzenie, w którym przedstawiony został temat dramatu (główny problem).. Wyodrębnijmy teraz wskazane elementy w "Zemście", obfitującej w wiele wydarzeń, intryg i konfliktów.Nie obowiązywała zasada trzech jedności: miejsca, czasu, akcji (jeden wątek fabularny, brak wątków pobocznych)..

Cechy dramatu.

Nie ma tu ani jedności czasu, miejsca, akcji, ani tradycyjnej budowy.. Przedstawione są plany małżeńskie Cześnika, dylematy Wacława i Klary, którzy ze względu na nieprzyjazne "układy" rodzinne i sąsiedzkie nie mogą być razem.Rodzaje i gatunki literackie.. Satyra bywa gatunkiem synkretycznym, ponieważ łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu, np.. Występuje w nim podział na role, ponieważ jest przeznaczony do realizacji teatralnej.Budowa wewnętrzna dramatu - cechy komedii na przykładzie "Zemsty": Ekspozycja - wstęp; przedstawienie bohaterów, zarysowanie głównego wątku, stworzenie sytuacji wyjściowej , z której wynikają dalsze.. Ja, niestety, mam odwrotnie: bardziej rozumiem romantyzm niż go czuję, więc jestem w stanie wejść w .Uczniowie określają cechy dramatu, poznają cechy komedii, analizują przebieg akcji "Zemsty" Aleksandra Fredry oraz wyodrębniają wątki w sztuce.. Utwór poprzedza prolog, a kończy eksodos, sceny mówione to epejsodiony, a pieśni chóru - stasimony.. Tragedia: Tragedia składa się z kilku części.. Kompozycja była raczej luźna - poszczególne sceny nie musiały łączyć się ze sobą.. - dominują w nim dialogi i monologi bohaterów, będące tekstem głównym.1) Informacje nauczyciela na temat budowy zewnętrznej dramatu..

Cechy dramatu : - podzielony na akty i sceny.

Uczeń/uczennica: - rozpoznaje cechy dramatu i komedii, - analizuje budowę akcji dramatu, - wymienia wątki komedii, - wskazuje elementy dramatu (akt, scena, tekst główny, tekst poboczny).Na zewnątrz teatru wybudowano portyk, który służył widzom jako schronienie przed słońcem lub deszczem.. W Zemście, w sześciu scenach I aktu poznajemy wszystkich bohaterów oraz relacje między nimi.. Metody i techniki pracy: podająca, ćwiczeń praktycznych; III.Cechami komediowymi zajmiemy się podczas kolejnej lekcji.. Taki układ tematyczny mógł występować obok siebie.Dramat antyczny ma ściśle określoną budowę, o czym pisze Arystoteles w swojej "Poetyce".. Nieobecność w tekście dramatu pośrednika między odbiorcą a światem przedstawionym sprawia, iż w dialogach muszą znaleźć się informacje konieczne do zrozumienia utworu.Epika - budowa, podział, najważniejsze gatunki epiki, .. usytuowany jest na zewnątrz świata przedstawionego.. Przeznaczony na scenę teatralną 2.. Prosiłam, abyście na dzisiejszą lekcję przynieśli różne utwory dramatyczne.. Największymi tragikami starożytnej Grecji byli: Sofokles, Eurypides i Ajschylos.Budowa wewnętrzna dramatu odnosi się do budowy akcji utworu.. Wyodrębnienie aktów i scen; ustalenie na podstawie obserwacji, co obejmują te cząstki dramatu.Cechy dramatu współczesnego: - rozbudowane didaskalia, które wprowadzają czytelnika w świat utworu, ukazują przestrzeń w której toczy się akcja dramatu..

Budowa wewnętrzna dramatu odpowiada fazom akcji.

(budowa zewnętrzna dramatu) Czy możecie wymienić znaki teatru?. Pierwszą z nich jest prolog, czyli część wstępna, w której widzowie zostają powiadomieni, o czym będzie przedstawienie.. Sprawdzimy, czy zawierają wszystkie elementy, o których mówiliśmy.CO TRZEBA WIEDZIEĆ O "DZIADACH".. Wypowiada się najczęściej w 1. lub 3. osobie.. Teatr Dionizosa stał się wzorem dla innych teatrów budowanych w Grecji w okresie klasycznym.. 2) Rozwinięcie akcji (niespodziewane wydarzenia mogą być spowodowane intrygą działających postaci, perypetie, czyli nagłe zmiany w sytuacji bohaterów).Przydatność 75% Cechy dramatu.. 3) Omówienie budowy "Zemsty".. Ważnym elementem dramatu są didaskalia, które stanowią uzupełnienie oraz wskazówkę - koncentrującą się na emocjach bohaterów, ale i na miejscu akcji.Dramat - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok epiki i liryki).. - podział na około 30 scen, sekwencji, po których następują chwile milczenia.. Nie ma narratora, a fabuła rozwijana jest poprzez dialogi i monologi.. Teatr zaprojektował Poliklet Młodszy.Wszystko, co przedstawia dramat, dzieje się w obecności kogoś z zewnątrz, spoza świata przedstawionego.. Obejmuje wszystkie utwory, które przedstawiają działania i whypowiedzi bohaterów bezpośrednio - bez udziału narratora.. Po pierwsze dramat opiera się na dialogach oraz monologach poszczególnych bohaterów..

Język polski.Główną cechą dramatu antycznego stanowił konflikt tragiczny.

Podział na akty i sceny.. W akcji każdego utworu możemy wyróżnić jej etapy: 1) Ekspozycja i zawiązanie akcji.. Może to być monolog lub dialog.Romantyzm jest epoką, w której obok dramatu nawiązującego do konwencji klasycznej, pojawia się nowa odmiana - dramat otwarty, charakteryzujący się luźno powiązanymi częściami dramatu.. 3)Punkt kulminacyjny - splot wszystkich wątków, moment najwyższego napięcia emocjonalnego 4)Rozwiązanie akcji - zakończenie, wyjaśnienie losów bohaterów .Budowa dramatu Główne gatunki dramatu: Dramat to utwór przeznaczony do wystawiania na scenie.. Wyróżniamy trzy rodzaje literackie a mianowicie: - epika - liryka - dramat 2.. Romantyzm - trzeba go bardziej czuć niż rozumieć, bo przecież "czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko" (manifest romantyzmu zawarty w balladzie Mickiewicza "Romantyczność").. Tym kimś jest widz w teatrze lub czytelnik.. Są to: - ekspozycja, - rozwinięcie, - punkt kulminacyjny, - rozwiązanie akcji.. Jest przeznaczony do realizacji teatralnej (podział na role) 2.. Cechy charakterystyczne rodzajów literackich po prostu jak je rozpoznać: Epika: - obecność narratora.. - kompozycja złożona z kluczowych scen pozwala w poetyckim skrócie przedstawić najdramatyczniejsze w dzieje bohatera.Tekst dramatu dzielić można na dane elementy: - ekspozycję - zapoznanie widza (czytelnika) z głównymi postaciami, konfliktami i problemami utworu; - zawiązanie akcji - moment, w którym zamiary bohatera napotykają przeszkody; - rozwój akcji - kolejne zmiany sytuacji w utworze fabularnym, narastanie konfliktów; - punkt kulminacyjny - w akcji dramatycznej moment, w którym napięcie przeciwstawnych dążeń osiąga najwyższy stopień; - rozwiązanie akcji - końcowy etap .wewnętrzne cechy dramatu: 1)Ekspozycja - wstęp 2)Zawiązanie i rozwój akcji - przedstawienie głównego wątku i wątków pobocznych, stopniowanie napięcia i rozwój konfliktu.. Następny element 1)Cechy budowy zewnętrznej utworu dramatycznego: Podział na akty i sceny Podział tekstu na role Forma podawcza- dialog i monolog Brak narratora Występowanie tekstu głównego i pobocznego Tekst główny - dialogi i monologi bohaterów Tekst poboczny (didaskalia) - odautorskie informacje o świecie przedstawionym- luźna, niejednorodna budowa ("Prolog", akt I złożony ze scen dramatycznych, cykl wierszy epickich - "Ustęp", wiersz "Do przyjaciół Moskali"), - obok dramatu występuje elementy epickie i liryka (brak jedności rodzaju), - brak ciągłości przyczynowo-skutkowej, - symboliczna umowność funkcjonuje na równych prawach z realizmem historycznym,Cele szczegółowe: Po skończonych zajęciach uczeń: • Zna i rozumie poznane pojęcia dotyczące budowy dramatu : akt, scena, tekst poboczny ( didaskalia); • Czyta tekst, wybierając potrzebne mu informacje; • Sporządza notatkę w formie tabeli ; II.. Podział na tekst główny (wypowiedzi bohaterów) i tekst poboczny - didaskalia (wskazówki dla realizatorów przedstawienia) 3.. (słowo, intonacja głosu, mimika, gesty, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty itd.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt