Opis bibliograficzny przykład

Pobierz

Warszawa: Czytelnik 2003.. Rok wydania.W części II Użytkownik przewodnika będzie miał możliwość sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma, patentu czy kilku rodzajów dokumentu elektronicznego.. Opis bibliograficzny rozdziału książkiOPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN.. Red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska.. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 42-142.. 2. jeżeli dokonujemy opisu w przypisie bibliograficznym a pracę danego Autora opisaliśmy wcześniej, stosujemy odpowiednie skróty (łacińskie lub polskie).Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu spośród tych, które zaleca Oficyna Wydawnicza SGH: - w systemie harwardzkim (autor + data + strona), - numerycznym (MLA - Modern Language Association), - tradycyjnym (klasycznym).Przykład : Jedną z liczniejszych jest dynamicznie rozwijająca się grupa opracowań dotyczących nadmorskiej przestrzeni turystycznej [Wall 1971; Gormsen 1981; Pearce 1985; Smith 1992].. Odpowiedzialność drugorzędna.. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!. Tytuł.. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: Kompendium wiedzy o ekologii..

Opis bibliograficzny książki: Kapuściński R.: Heban.

Tytuł serii.. Warszawa: Czytelnik, 2003, ISBN 83-07-02948-1.. Opis bibliograficzny książka a. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. Warszawa : Państwowe WydawnictwoPrzykład KOWALSKA A., Wizerunekmiastajakoelementproduktuturystycznego(analizanaprzykładzieBydgoszczy),Pracalicencjacka, Gospodarki wBydgoszczy, 2007, kps.Przypis do stron internetowych powinien zawierać: adres strony internetowej (URL), (data aktualizacji lub data ostatniej wizyty na stronie), W dobrym tonie jest opisać stronę, a nie tylko zamieszczać sam adres, z którego często nie da się wywnioskować tematyki strony.. PRZYKŁAD:Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawca, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. Życie Szkoły, nr 1, s. 5-12.. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Zielona Sowa, Kraków 2012. b. Fredro A., Zemsta, Ossolineum, Wrocław 1980. c.Przykład: Kuszak K. (2007), Dziecko samodzielne w szkole.. Przykład : Słownik języka polskiego: T. 1 A-K.. Opis bibliograficzny pełni niezwykle ważną rolę w różnych.. ISBD - opis bibliograficzny dokumentu.. Na czym polega numeryczny styl cytowania w tekście?Przykłady zapisu bibliografii I..

Opis bibliograficzny hasła ze słownika Tytuł: podtytuł.

Kłopotu nastręcza mi ostatnio cytowanie publikacji elektronicznych, a konkretniej tworzenie ich opisu bibliograficznego.. Czy mogliby Państwo pomóc mi stworzyć taki opis dla artykułu, do którego link zamieszczam poniżej?Przykład - źródła internetowe w bibliografii końcowej Do tej pory mówiliśmy o przypisach.. Opis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.Dec 8, 2021Feb 24, 2022Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok, Hasło, s. .. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban.. Objętość.. Przykład: Michałowska T., Średniowiecze, wyd.. dzieła, z którego zaczerpnięto cytat, wstawić skrót "cyt. za" (lub łac.: cit.. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej), miejsce i rok wydania.. Wiersze wybrane.. Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!. Przykład: Kapuściński Ryszard, Heban, Warszawa 2003.. Przykład: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, PIW, Warszawa 1977.. Miejsce wydania.. Wydanie.. Red. inicjał imienia i nazwisko redaktora.. Tytuł.. Jak napisać bibliografię Na początek warto skupić się na ustaleniu odpowiedniej czcionki, marginesów i pozostałych parametrów tekstowych dla opisu bibliograficznego.Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.. Kraków 2007.. Uwagi.. Opis bibliograficzny definicji z encyklopedii bądź słownikaStanisława Staszica w Krakowie Przykłady opisów bibliograficznych Wzór opisu bibliograficznego zgodnie z polską normą PN-ISO 690: 2012, Informacja i dokumentacja..

Wydanie*.Gotowe wzory opisów bibliograficznych I.

Każda z nich (oprócz.. Elementy opisu (gdy autorów jest dwóch lub trzech) Nazwisko, imię autora pierwszego, nazwisko, imię autora drugiego, nazwisko, imię autora trzeciego.. Miejsce wydania : Wydawca, rok wydania.. Przykłady opisu bibliograficznego .Przedstawiony wzór opisu bibliograficznego został przygotowany w stylu APA ( American Psychology Association ), który jest najczęściej stosowany przez psychologów.. Jeśli jesteśmy proszeni o załączenie do naszej publikacji bibliografii końcowej, powinny się w niej znaleźć wszystkie utwory cytowane w przypisach bibliograficznych.PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE - PRZYKŁADY Przypis bibliograficzny dotyczący wydawnictwa zwartego (książki) Odpowiedzialność główna.. Numer znormalizowany.Wpisy w bibliografii umieszcza się w porządku alfabetycznym; Bibliografię można podzielić na grupy, np. akty prawne, monografie, słowniki, publikacje elektroniczne itp.; Ogólny schemat wpisu w bibliografii wygląda następująco: Autor, tytuł, miejsce i rok wydania.. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji Książka (elementy wymagane) Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki.. Przykład: Hutnikiewicz A., Wstęp, w: Szaniawski J., Wybór dramatów, Wydawnictwo Kant, Wrocław 1988, s. V-LXXII.. Międzynarodowe standardy obejmują osiem części opisu..

Opis bibliograficzny książki Autor (Nazwisko Imię), Tytuł.

Każdy elementOpis bibliograficzny KSIĄŻKI: Schemat: inicjał imienia autora nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania.. per), następnie podać opis bibliograficzny dzieła, za którego pośrednictwem cytujemy5.. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (książki pod redakcją) - wymagane elementy opisu: nazwisko redaktora, inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł.. Wydziały Nauk: Ekonomicznych i Technicznych, Humanistycznych i Społecznych, o Zdrowiu.przykładowy opis bibliograficzny - Poradnia językowa PWN przykładowy opis bibliograficzny 3.11.2012 Szanowni Państwo!. Opis bibliograficzny fragmentu: rozdziału, .Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew.. Opis bibliograficzny wstępu krytycznego, przedmowy, posłowia w dziele naukowym Autor wstępu, Wstęp, w: autor, Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt