Karta charakterystyki środek do dezynfekcji

Pobierz

Karta Charakterystyki.. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa pracowników, przeciwdziałania awariom oraz ochrony środowiska.Zastosowania zidentyfikowane.. Virocid to silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, mat dezynfekcyjnych, sprzętu.Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem służącym do komunikacji zagrożeń związanych z daną substancją lub mieszaniną.. Ten wyprodukowany w Wielkiej Brytanii środek na bazie alkoholi i chlorków(karta charakterystyki do Dzięki użyciu środka STERIZAR czas dezynfekcji jest dużo krótszy w porównaniu z tradycyjnym.Karty charakterystyk.. Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. dystrybutora - pkt.. Płyn do dezynfekcji 1l i 5 l. TRISEPT COMPLEX.. Strona 4 z 7.. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH.. Środki te przenaczone są do szpitali i innych gabinetów zabiegowych.. Dwutlenek węgla (CO2) Suchy środek gaśniczy Woda w sprayu Mgła wodna Produkt nie jest palny.. Nazwa handlowa: ORLEN OIL Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk..

Etanolizer (środek do dezynfekcji).

Wykazuje skuteczność biobójczą wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów.Virocid środek do dezynfekcji.. Skutecznie dezynfekuje, szybko wysycha, nie na bazie alkoholu.Przeznaczenie.. Zgodna z przepisami wymienionymi w Sekcji 16 niniejszej karty.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.Środek do dezynfekcji rąk (500 ml): Jest to produkt uznanego europejskiego producenta, o czym świadczy załączona karta charakterystyki, dostępna Pamiętaj, że stosując maseczki i środki do dezynfekcji złej jakości, stwarzasz fałszywe.Data zastąpienia: 2016-07-12. : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa spożywczego.. Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.Karta charakterystyki, Katowice, Poland.. Niniejsza karta charakterystyki produktu niebezpiecznego została przygotowana i odnosi się wyłącznie do tego produktu.Zastosowanie zalecane: Środek dezynfekujący.. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi według normy PN-EN 1500, środek chemiczny wykazuje istotnie efektywne.Karta charakterystyki substancji w zakładce "do pobrania"..

Karta charakterystyki !

odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH).. Zmniejsza ryzyko zachorowań oraz infekcji.. CAGROSEPT - Preparat do dezynfekcji.KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Bądź pierwszy - dodaj opinię.. Brak innych zagrożeń.. Przekłady na język polski, przekłady na języki obce, tworzenie kart od podstaw, aktualizacja kart, klasyfikacja zagrożeń i.Środek dezynfekcji osobistej, czyści i dezynfekuje skórę oraz przedmioty.. Nazwa odczynnika.. Karty Charakterystyki.. Dodaj własną opinię o produkcie.. Zastosowania odradzane.. Środek do polerowania maszynowego Hamron.. Lysol płyn do dezynfekcji prania (wariant.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna.Zastosowanie zalecane: Środek dezynfekujący.. Zestaw do barwienia metodą Grama - Środek trawiący (jod w jodku potasu).Complex - środek do dezynfekcji rąk i powierzchni.. Proszę czekać, trwa ładowanie tabeli.. Wyrób medyczny.. Spektrum działania.. Aerozolem należy spryskać ręce lub miejsce dezynfekcji (np. deskę sedesową.Srodek do dezynfekcji 1 litr z aplikatorem alkohol etylowy 70% do rąk i powierzchni ,z kartą jakości faktura Odbiór przezmierowo tel 11.00-19.00..

Karta charakterystyki.

O działania wirusobójczym, bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym.. Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem Dezynfekcja skóry.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID.. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.Karta charakterystyki.. Sporządzona zgodnie z: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia Etanolizer (środek do dezynfekcji wersja 1).. dezynfekcja narzędzi, dezynfekcja powierzchni.. z o.o. Konopnica 159c 21-030 Motycz - lubelskie - Polska Tel.Preparat do dezynfekcji Alco Cid A jest to płynny produkt o działaniu bakterio-, grzybo-, drożdżako- i wirusobójczym.. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg zał.. Dezynfekcja alkoholowa powierzchni i rąk..

5A Preparat do dezynfekcji łóżek solaryjnych.

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: MEDISEPT Sp.. Skład: alkohol etylowy 100% (70% masy produktu), woda, alkohol tetra-butylowy.. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przy użyciu zestawu natryskowego możliwa jest nawet profesjonalna dezynfekcja natryskowa.Karty Charakterystyki.. W tym również gabinetów weterynaryjnych.. Sprawdź naszą pełną ofertę!. : Dezynfekcja powierzchni.. Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki do Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i chemicznej zawiera opis zagrożeń, które może spowodować dana substancja, metod obniżających ryzyko kontaktu z nią, sposobów postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i podstawowe dane fizykochemiczne.Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej.. Środek alkoholowy do dezynfekcji rąk i powierzchni - Line Antybakteria 70.Tworzymy karty charakterystyki od podstaw, dokonujemy aktualizacji, przekładów na języki obce oraz j. polski kart.. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE.. Nowe postrzeganie higieny na co dzień - zmniejszenie ilości drobnoustrojów jako główny cel.. AHD 1000 to alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk i skóry.. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia, mebli, klamek, itp. w miejscach publicznych i w przemyśle a także wszelkich.Dezynfekcja natryskowa - gdy samo czyszczenie nie wystarczy.. Pozostawia uczucie świeżości i nadaje skórze przyjemny zapach nie wysuszając jej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt