Uzupełnij zdania wyrażeniami

Pobierz

Przyjmij, że wahadło znajduje się na pewnej wysokości nad podłożem.. ?,który akurat tamtędy przepływał.. RAMKA: czerwone, żółte, czarne, niebieskie, zielone, 760 nm, 400 nm, 580 nm a) do oka dociera fala o długości około .. b) przedmiot rozprasza barwę .. c) przedmiot rozprasza promieniowanie o barwach .. i .Uzupełnij podane zdania wyrażeniami przyimkowymi odpowiadającymi na pytania w nawiasach.. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczownika wóz Podaj tematy oboczne i oboczności które wynikają z odmiany tego słowa zdania:Na zdjęciu był widoczny.Nigdy nie widziałam takiego.. Orzeł zaatakował ptaka,lecąc szybko (w którą stronę?. Fale powstaky (dzieki czemu?). Uzupełnij tekst Brakujące słowo.. Ciało porusza się po okręgu ruchem jednostajnym, jeśli siła dośrodkowa ma wartość …… i na ciało nie działają inne siły.. wg Joannatomczak95.. 5 Na podstawie podanych wyrazów i zwrotów opisz.Uzupełnij zdania wyrazami (klasa 1) - Wiosna - uzupełnij zdania właściwymi wyrazami - Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.. wg Paniolusia.3 Dopasuj słowa z ramki do odpowiednich zdań.. 7 Uzupełnij zdania tak, żeby mówiły o tobie i były.. 3 Przekształć następujące zdania, używając strony biernej.1.Tom kupił nowy samochód w zeszłym tygodniu.. B. Połącz słowa, aby utworzyć frazy, a następnie utwórz 3 zdania z dowolnie wybranymi frazami..

AUzupełnij zdania podanymi wyrażeniami.

Dann traf er sich mit seinem Freund.Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.Uzupełnij zdania wyrażeniami z tekstów poniżej.. Jedno wyrażenie nie pasuje do żadnego ze zdań.. C. Wstaw podane słowa do tekstu: D. Uzupełnij dialog podanymi wyrażeniami.. Klasa 3 Angielski.. 5 When I can't find my phone, |_.Uzupełnij zdania poniższymi wyrażeniami.. Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania (3 pkt.).. wyrazowej, zmieniając liczbę mnogą na liczbę pojedynczą.czasy present simple & present continuous czasowniki wyrażające czynności i stany konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub bezokolicznikiem.przekształć zdania …Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki tak aby informacje o górowaniu Słońca w zenicie w podanych dniach były prawdziwe.. Czasownika have got w czasie Present Simple używamy:.. Byk stał (gdzie?).. Ciśnienie jest przekazywane w gazach A/ B. Jeśli do zbiornika wtłaczamy gaz, zwiększając w nim ciśnienie, zwiększa się parcie C/ D naczynia.. A. prędkości B. kierunku C. rosnącą D. stałą Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.Oct 28, 2021Uzupełnij zdania, używając be, have lub live.. Apr 26, 2021Utwórz zdania z nachdem: 1.. Wyrażenia z ramki : zwrotnikiem Koziorożca ( 23 stopnie 27' S ) zwrotnikiem Raka ( 23 stopnie 27' N ) równikiem ( 0 stopni ) Odpowiedź Guest.17 Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami..

...Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.

A .w esz yt k ichru naCj do B. tylko w kierunku działania siły D. na wszystkie ścianki 18 Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami.. Odpowiedz 1 answer 0przepisz zdania poniższe i zaznacz obok.podmiot i orzeczenie.. 5 The dog is sleeping in the garden!. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie present continuous.. Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.. Uzupełnij zdania wyrażeniami: some/any/much/many.. 7 Uzupełnij zdania właściwymi czasownikami.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.Gimnazjum rozwiązane Uzupełnij podane zdanie wyrażeniami przyimkowymi wyszukanymi w tekście .. 3 uzupełnij poniższe zdania wyrazami i wyrażeniami z ramki.. Dwa z nich podano dodatkowo.. 12 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. F. Rozszyfruj słowa związane z postaciami z legend, a nastepnie dopasuj je do definicji.Uzupełnij zdania wyrazami i wyrażeniami z ramki.. Poniżej tabela z odmianą czasownika work.Czasowniki nieregularne wymagają III formy czasu.. 6 Uzupełnij zdania słowami/wyrażeniami z zadania 4.. Brakujące słowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt