Arkusz obserwacji lekcji wzór

Pobierz

pracy nauczyciela.. KARTA HOSPITACYJNA.. PRZEDMIOT.. TEMAT LEKCJI/ZAJĘĆ.. Imię i nazwisko dyrektora: Informację należy uzyskać od dyrektora.. Imię i nazwisko nauczyciela …ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Imię dziecka:.. ARKUSZ OBSERWACYJNY Cel: data obserwacji: przedmiot: klasa: imię i nazwisko nauczyciela: typ obserwacji: oceniająca temat …Warszawa.. Weronika Trzcińska.. Obserwacja prowadzona bez celu nie przyniesie Ci żadnych wyników.. Arkusz obserwacji zajęć.. Data obserwacji: .ARKUSZ OBSERWACJI Edukacja wczesnoszkolna Ustalenia wstępne: 1.. 1.Obserwowane …arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela .. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji … Etap drugi: Obserwacja …Arkusz analizy zajęć: Arkusz analizy zgodności programu z podstawą programową - autor programu .. Zbieranie informacji o dziecku podzielone jest na etapy: I ETAP- obserwacja wstępna-to wstępne …1.. KLASA/GRUPA.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.• Karty Obserwacji Dziecka (w poszczególnych grupach wiekowych).. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w …4..

Arkusz obserwacji zajęć.

Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Dolegliwość somatyczne: skarży się na …5.. Lekcja, przedmiot: …XV.. Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………………………………………….. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji …WZÓR NR 2.. Część wypełniana przez nauczyciela przed zajęciami.. Nazwa i adres szkoły: 2.. Niestałość w przyjaźni: zmienia przyjaciół.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji …Zdjęcia.. Wzory dokumentów Bezpieczeństwo .Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem …27 Paź 2011.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Pozytywne …Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Obserwacja lekcji…………………… w klasie …………….. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Data urodzenia:.. Przygotuj się.. NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI.. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z …arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Imię i nazwisko nauczyciela: Stopień awansu zawodowego: Grupa dzieci: Liczba dzieci: Temat zajęcia: Data:Dokument zawiera … Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie …TAMARA KROPIOWSKA, OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI - WZÓR SCENARIUSZA 3 - sprawdzania pracy domowej przez uczniów (w grupach, parach), - indywidualnej rozmowy …Nie improwizuj..

Wzór arkusza obserwacji oceniającej.

Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek.. Nasi eksperci z zakresu prawa oświatowego wyjaśniają najtrudniejsze …ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI: Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIAArkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Imię i nazwisko …ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ.. Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Wzór arkusza obserwacji oceniającej.. Rodzaj niepełnosprawności:Czasopismo dedykowane jest praktykom z doświadczeniem w obsłudze kadr i płac jednostek oświatowych.. Przedszkole Nr 81.. Może posłużyć się na przykład zapisem w tabelce.. Imię i nazwisko nauczyciela .. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Dokumentacja obserwacji ma …prawidłowy przebieg lekcji.. Przykład Na lekcje do liceum nie idziesz oglądać ładnych dziewczyn …Title: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlespodczas lekcji zadaje pytania, zabiera głos w dyskusji, miewa "problemy".. Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie …zapisuje je do ewentualnego wykorzystania podczas rozmowy po obserwacji lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt