Edytor graficzny paint ćwiczenia rysunkowe

Pobierz

Zaawansowane rysowanie 56.1.. Jego bogaty zestaw funkcji może równać.. edytor graficzny,.Edytor grafiki MS Paint - klasa 1 - Edytor Paint - dobierz właściwą odpowiedź.. Pokaże się okno edycyjne z paskami menu oraz narzędzi, których można używać w trakcie edycji.Najlepsze programy do rysowania 1 GIMP 2.10.30 GIMP to jeden z najpopularniejszych darmowych programów do edycji grafiki na świecie.. Utwórz nowy dokument.. W edytorze grafiki Paint zaprojektuj labirynt, w którym tylko jedna droga prowadzi do wyjścia.. Zmiana rozmiarów figury 58.2.. Sprawy organizacyjne.. Ok, rozumiemwykonują ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętność rysowania, malowania i przekształcanie rysunków w edytorze grafiki z wykorzystaniem poznanych narzędzi i operacji programu, wykonują ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętność umieszczania napisów na rysunku, kopiowania, przesuwania, usuwania i przekształcania rysunków i ich elementów w edytorze grafiki,Edytor graficzny Paint 56.. Urządzenia oparte na technologii komputerowej.. Edytor graficzny Paint umożliwia tworzenie oraz otwieranie i edytowanie rysunków utworzonych w innych programach, pobranych z Internetu, zeskanowanych itp. Jest on standardowo instalowany z systemem Windows i znajduje się w folderze systemowym.. Linie kaligraficzne 58.5.. Edycja węzłów 58.4.. Poznajemy ciekawe efekty..

(1 punkt)Temat: Edytor graficzny Paint - ćwiczenia rysunkowe.

Wybierz dowolne kolory.. Korzystając z narzędzia prostokąt, narysuj mozaikę zbudowaną z kwadratów, taką jak na poniższym rysunku.. /2 godziny lekcyjne Poznajemy przydatne opcje programu.. Zadanie 5.. PRZEBIEG LEKCJI 1: 1.. Uczeń: posługuje się terminologią komputerową, zna podstawowe rodzaje plików graficznych, zna pojęcie program, plik graficzny.. Właściwości - Właściwości obrazu).. Podsumowanie.. Wykonaj zrzut ekranu (klawicz Print Screen) edytora grafiki Paint, wklej go do pustego dokumentu edytora Word.Uzupełnij otrzymany rysunek opisami poszczególnych ikon (minimum 3) z paska narzędzi.program edytor graficzny PAINT; dyskietki uczniowskie.. Ćwiczenie 1.. Zapisz następnie go jako DD.MM.RR.doc (zwróć uwagę na rozszerzenie - nie jest to domyślny format .docx) .. Żółw - rysowanie i kolorowanie pracy.. Okno programu Paint, podstawowe polecenia w programie.. Ustalanie rozmiaru rysunku (Ctrl+E.. informatyka, dokumenty, konspekt, lekcji, .. Modyfikowanie fragmentów rysunku .. Narysuj flagę olimpijską - zauważ, że wszystkie koła są równej wielkości i kształtu, mają tylko inne kolory.. b) Umiejętności .. Ćwiczenie 1.. Narzędzia i inwencja twórcza - dowolne.narzędzia, paint, kolornik, gumka, wypełnienie kolorem, pędzel, kształty, ołówek, lupa, narzędzia główne, tekst.Jan 18, 2022•Uruchamia edytor grafiki Paint •zna sposób wyboru narzędzia oraz kolorów rysowania i tła •narzędzia do usuwania drobnych usterek i oglądania rysunku w powiększeniu •Zna zastosowanie paska menu i przybornika •Wypełnia kolorem gotowe rysunki •Umie narysować elementy i pomalować pracę, korzystając z funkcji przybornika i palety koloruEdytor graficzny Paint - ćwiczenia rysunkowe na ocenę..

Edytor graficzny Paint.

Cele lekcji a) Wiadomości .. Wielkość kartki do rysowania określ zgodnie z następującymi zasadami: * wysokość kartki = 12cm, * szerokość kartki oblicz na podstawie powyższego rysunku.Otwórz program Paint.. Kontur i wypełnienie obiektu 58.3.. Wstawianie i formatowanie tabeli.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Spróbuj narysować podobnego żółwia.. Plik.. Opracuj rysunek przedstawiający flagę Włoch.. Dokumenty wielostronicowe.. Korzystając z narzędzi krzywa i elipsa, narysuj bukiet 5 kwiatów.Wskazówki i rozwiązania Edytor graficzny Paint - Ćwiczenia Ćwiczenie 1 FLAGA OLIMPIJSKA.. Program ten dostarczany jest wraz z pakietem Windows, dlatego te , zanim zdecydujemy si na zakup, do cz sto drogiego, profesjonalnego programu graficznego zapozna si mo emy z programem Paint.. dowiedz się więcej.. (1 punkt) Z lewej strony wykonaj rysunek: kurczak i jajo.. Zaprojektowanie i opracowanie w edytorze tekstu krzyżówki tematycznej.. Uczeń potrafi: posługiwać się narzędziami do edycji grafiki, wstawiać i kasować elementy graficzne, wydrukować dokument.. Jak pracować z obiektem rysunku?. Możesz skorzystać z pomysłów, które zastosowano w ćwiczeniach z serii Labirynt zamieszczonych w zestawie ćwiczeń Informatyka Europejczyka.55..

2.Lekcja 18 (NZ) Temat: Edytor graficzny Paint - ćwiczenia.

Po wybraniu z menu Start > Programy > Akcesoria > Paint uruchomisz program.. - Informatyka - Paint - EDYTOR GRAFIKI - Paint - Edytor tekstu - Paint - PaintPaint umożliwia tworzenie odbicia lustrzanego.. przekształcenie, przenoszenie, kopiowanie, .Jan 13, 2022Rozpoczynamy prac z programem Paint.. Podziel kartkę na dwie części (nie muszą być równe).. Praca na ocenę celującą Żółwik inaczej.. Program ten s u y nam mo e zar wno do tworzenia grafiki bitmapowej jak i drobnej obr bki stworzonych wcze niej grafik .. Paski narzędzi 58.. Ćwiczenie 2.. Zmiana wielkości rysunku i rysowanie rysunków większych niż ekran.. W folderze .\Dokumenty\ załóż nowy folder o nazwie grafika-ocena.. Ćwiczenie 2.. Pisanie tekstu różnymi rodzajami czcionek oraz zmiana jej wielkości, stylu i koloru - ćwiczenia 8.. Ocena pracy uczniów na lekcji i utrwalenie .Serwis wykorzystuje pliki cookies.. Inne operacje na obiektachWskazówki korzystania z ćwiczeń interaktywnych przy pomocy czytników ekranowych; Przejdź do nawigacji .. edytor graficzny Paint .. Program, język, programowanie.1) Program graficzny PAINT jest oznaczony za pomocą ikony: a) b) c) 2) Program PAINT służy do: a) pisania b) rysowania c) liczenia 3) Żeby narysować prostokąt skorzystasz: a) kształtów b) zaznacz dowolny kształt c) linii prostej 4) Do wymazywanie niepotrzebnych elementów użyję narzędzia: a) gumka b) aerograf c) ołówek 5) Drobne elementy na obrazku odszukam za pomocą: a) pędzla .Wykonane rysunki zapisz pod nazwami: zad_4_rys_1, zad_4_rys_2, itd..

Ćwiczenie 2 PUZZLE.Praca w edytorze grafiki Paint 1.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt