Sprawozdanie nauczyciel dyplomowany religia

Pobierz

J I. Kraszewskiego w Milanowie.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejna stopień nauczyciela dyplomowanego za okres stażu od 1 września 2009 do 31 maja 2012 roku Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego postanowiłam ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. 10 może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (jeżeli jest możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć) lub na czas określony (w razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania .Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej): dyplom ukończonych studiów (kserokopia), akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie stażu na stopień awansu lub czasu od ostatniej oceny.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego (2020-12-11)SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.Równocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!.

Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.

Imię i nazwisko: Beata 6.. BrodnicaUmieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.. 2 Dane osobowe Imię i nazwisko nauczyciela: .. sprawozdania za okres stażu 05.2018 Sprawozdanie za okres stażu Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowaniaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Doroty Jolanty Nowakowskiej Dorota Jolanta Nowakowska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej im.. Karola Wojtyły - Jana Pawła II; Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ( wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z .nauczyciel mianowany religii Zespoł Szkół nr 1 im.. Ewelina Różańska.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego dotyczy § 8 ust.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA RELIGII UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Jestem nauczycielem religii i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie.mgr Kamila Smolińska Brodnica, 24..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia technicznePonadto zarówno nauczyciel dyplomowany, jak i nauczyciel mianowany w przypadkach wymienionych w ust.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. CZAS TRWANIA STAŻU - … Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam .zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r) złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, opracowałam plan rozwoju zawodowego ( IX 2006r).. Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

2014 r. nauczyciel mianowany religii Zespół Szkół nr 1 im.

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.NAUCZYCIELA RELIGII ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Racibórz, 09.2015.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-07-06) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 .. 2 pkt.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Religia, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ( wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i SportuSprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z religii Kamila Smolińska.. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Zaborów, dnia 03 czerwca 2013r.DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docPoniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt