Arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 dokumenty

Pobierz

May 2, 2022May 2, 2022Mar 15, 2021Apr 25, 2021Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020 Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 31 marca - 30 czerwca 2021 r.Jun 15, 2022W dniu 7 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U .Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków wydłużony do 30 czerwca 2021 r. Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASFposiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłatę obszarową- można to zrobić wszystko w obecnym roku, wzór umowy dzierżawy jest do pobrania tutaj)w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096, z 2021 r. poz. 377, poz. 2252), zwanego dalej "rozporządzeniem".May 6, 2022Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020 Wniosek o przyznanie pomocy: format excel (xlsx) - otwórz format PDF - otwórzPlan działania 2020 - 2021; Sprawozdanie z planu działania 2020 - 2021; ..

Wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw Aktualności.

Taki system stosowany był już wcześniej w przypadku "Premii dla młodych rolników" oraz "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".Mar 22, 2021May 12, 2021Prawidłowo wypełniony wniosek to kolejny krok do otrzymania 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw.. Wielkopolska; Powiat Poznański; Chodzież; Czarnków; Czerwonak; KaczoryDla wniosków składanych w programie "Restrukturyzacja małych gospodarstw" od 2021 roku, Agencja będzie musiała wydać decyzję w krótszym terminie - 180 dni, a nie jak dotychczas - 210 dni.. Dzięki tym zasadom wniosek o restrukturyzację nie będzie miał przed wami żadnych tajemnic!Sprawozdanie z biznesplanu, podobnie jak sam biznesplan przysparza nieco problemów każdemu z was.. Wiadomości.. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii .Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania - śmierć rolnika do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności (płatności bezpośrednie)/nabycie gospodarstwa w wyniku zapisu windykacyjnego (płatności bezpośrednie): wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) - otwórzWniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, m.in. osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).May 10, 2021Gospodarz zanim otrzyma wsparcie będzie musiał dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) "dokumenty potwierdzające, że operacja będzie realizowana w zgodzie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko".3 days agoMar 17, 2021Mar 20, 2021May 16, 2022Skip to content..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt