Dopisz do podanych wyrazów ich formy podstawowe

Pobierz

Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.. Podkreśl ich zakończenia.. Przeczytaj podane wyrazy, policz w każdym litery.. Zapisać Klasowy Rozpalić Dzbanuszek Z.2.. )Do poniższych wyrazów dopisz: wyraz podstawowy,oddziel formant od postawy słowotwórczej i nazwij ten formant.. No dobrze, zobaczmy, jak wyglądają te straszne formy podstawowe w praktyce.. Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać.. lekarz-….. Zapisz odczytany wyraz z pogrubionych kratek.. Wiatr kołysał lekko łódką.. - tata, mama, brat - sukienka, spódnica, spodnie - młyn, młynek, młynarz 3.. Przestrzegaj zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe.. Należy w nich wpisać polskie odpowiedniki podanych wyrazów.do podanych wyrazów dopisz takie ich formy aby nastąpiła wymiana samochód- brzózka,powrót,zespół,lód,niósł,obwód,pokój,słówka,siódmy,przywiósł,trójkaOstatnia, czwarta forma podstawowa posłuży nam do tworzenia imiesłowów w różnych czasach, a także np. bezokolicznika w czasie przyszłym.. Wyraz czteroliterowy.. Jednocześnie służy do określenia zadania .J-jj Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod­ ne.. 4.publikają-.. Mały Słodki Ładny Ciekawy Z.4.12..

Dopisz wyrazy podstawowe.

JużskończyłsięrokszkolnyporozdaniuświadectwwszyscyodetchnęlizulgąnareszciekażdyodpocPodkreśl grupę wyrazów, w której znajduje się rodzina wyrazów.. 2 ) Uzupełnij wyrazy cząstką "-erz" lub "-arz": mur… koryt… maryn… żołni… kołni… zmi… licht… tal….3) Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej i podkreśl "rz: rześki, narzeczona, zwierzę, spojrzenie, zarzut, burza, Rzym, egzemplarz, chrzan, wierzba, urząd, porządek, orzeczenie, kurz, tchórz, marynarz, jarzyna1) Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła wymiana "rz" na "r".. Pod poleceniem znajduje się sześć wyrazów, a przy nich białe pola.. Proszę czekać.Czasowniki dokonane i niedokonane - podstawowe różnice.. morze - … lekarz - … tworzyć - … powtórzyć - … 2) Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens.. Tworzenie każdego z nich przebiega nieco inaczej.. Mała, brązowa łódka płynęła wolno.- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna - Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie..

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy zdrobniałe.

Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.Słownik wyrazów bliskoznacznych - online.. Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.. "Ch" piszemy, gdy: - wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz - Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.1.Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. Nad spokojnym morzem szybowały białe mewy.. Przestrzegaj zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.. a) silny, dołącz,przesilenie,siła,wysiłek b) strach, straszyć, wystraszyć,strasznie,przestrach Z.3.. tworzyć-… powtórzyć - … 2) Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens.. niesie - nieść 2.Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym czasownik zauważyć l.poj l.mn 1.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .Do podanych wyrazów dopisz ich formę gramatyczną - dopełniacz liczby mnogiej: a) ksiądz ………………………………………………………………………………………………………………….1) Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła wymiana "rz" na "r": morze - … lekarz - … tworzyć - … powtórzyć - …..

Zapisz przymiotniki pochodne od od podanych.

Przepisz go.. Wyraz sześcioliterowy.. Następnie wpisz do krzyżówki zgodnie z liczbą liter.. Poniżej znajduje się polecenie o treści: "Do zapożyczeń, dopisz propozycje ich polskich odpowiedników".. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. Wyraz ośmioliterowy.. Przykład: palić —> za/palić - > zapał/ny przemilczenie kupiec dorosły sennosc sernik Q Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.Zadanie: do podanych wyrazów dopisz inne ich formy lub wyrazy Rozwiązanie: piechur pieszy cecha ceszeZ.1 Do podanych wyrazów pochodnych dopisz podstawowe.. 5.proszę-.Dopisz do podanych wyrazów ich formy podstawowe, które sąa hasłamiw słowniku wzór: płyneła - płynąć a oto pytania : pomógł- w potrzebie- z rzetelną- publikacją- proszę- o słówko- próbuj- bez odpowiedzi- szukajcie- ze słownikami- w ręku- pliis to na jutro klasa 4.dopisz do podanych wyrazów ich formy podstawowe, które sąa hasłamiw słowniku wzór: płyneła - płynąć a oto pytania : pomógł- w potrzebie- z rzetelną- publikacją- proszę- o słówko- próbuj- bez odpowiedzi- szukajcie- ze słownikami- w ręku- pliiJęzyk polski- szkoła podstawowa.. Iwona.1) Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła wymiana "rz" na "r".. ładna - dobry - czytelne - WZÓR: winna - niewinna 28.. Wzór:płyneła-płynąć..

Zad 1 Dopisz do podanych wyrazów ich formy podstawowe,które są hasłami w słowniku.

rz rz rz rz ż ż kominia , pieka , ba ant, b eg, ona, p eszkoda 27.. 2.w potrzebie-.. morze-….. Ja ----- (nie odmienia się) 1.2.. W podanych niżej wyrazach podkreśl rdzeń I wypisz jego formy oboczne.. Przepisz go.. Wyraz pięcioliterowy.. W wyrazach pochodnych oddziel formant od podstawy słowotwórczej.(12pkt.. Podaj oboczności, jakie zachodzą w temacie każdej pary.. Mewy wysoko szybowały.. Słownik języka polskiego jest bardzo bogaty w wyrazy bliskoznaczne co świadczy o jego różnorodności i rozmaitości.. 1. przepięknie - 2. przynieść - 3. zmywanie - 4. zapisać - 5. gaszenie - 6. gumowy - 7. wyjechać - 8. młodość - 9. toruński - 10. podporucznik - 11. torbacz - 12. niezgoła - 13. koparka - b) Wśród tych wyrazów zaznacz przedrostki i przyrostki jjRozpoznaj formanty w podanych wyrazach, a następnie każdy wyraz przeciągnij do odpowiedniej rubryki w tabeli.. Oczywiście z podziałem na poszczególne koniugacje.Wśród wyrazów złożonych wyróżniamy złożenia, zrosty i zestawienia.. Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).26.. Uzupełnij wyrazy literami podanymi w ramce.. (poniższe wyrazy-cała tabela w załączniku-zdjęcie) To do sprawdzianu.. Czasownik dokonany nazywa czynność bądź stan, która miała miejsce w przeszłości.. Łacina formy podstawowe czasownika - formy.. Lubię, gdy wszyscy są w domu: tat i mam , dziadzi i babunia, młodsza siostra n , i starszy brat Kub , a także psotny pies ik i leniwa kotka Mil .. Góra, obóz, las, palec Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, w których zachodzą oboczności.. Postaraj się wytłumaczyć pisownię tych wyrazów.. 3.z rzetelną-.. Wyraz dziewięcioliterowy.. Praktycznie większość słów w naszym rodzimym języku posiada wyrazy bliskoznaczne, a niektóre z nich mają ich nawet kilkaDopisz zakończenia wyrazów: -uś lub -usia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt