Funkcje i jej własności sprawdzian liceum pdf

Pobierz

Zadanie 25.2.. Odczytywanie z wykresu funkcji jej dziedziny, miejsc zerowych,Wykres funkcji liniowej y=2x−3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych A.. Korzystając z wykresu funkcji f określ: a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji f b) miejsce zerowe funkcji f c) przedziały monotoniczności funkcji f d) f(-3) i f(5) e) najmniejszą i największą wartość funkcji f f) najmniejszą wartość funkcji f w przedziale 〈0;5〉 g) argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnieFunkcje 1.. Strona główna Forum Generator arkuszy Kreator zestawów Baza sprawdzianów Plakaty matematyczne.. Zadanie 3. Podaj, które z wykresów przedstawiaj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. (—7; 00) Zadanie 3.. Zadanie 2. sprawdzian funkcja i jej wlasnosci .. o ile da sie takie wartosci wyznaczyc.sprawdzian l LO poprawa wlasnosci funkcji Czas.. Matematyka, Sprawdziany i testy "Wlasnosci funkcji" - praca kontrolna w kl. I liceum.. Treści zadań z matematyki, 5716_7545.. Mając funkcję y = 2x - 3. a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych.. Określanie funkcji (wzorem, tabelą, wykresem, opisem słownym).. Definicja funkcji 2.. Zadanie 24.. Suma punktów: 28.. Zadanie.. Przeksztalcanie wykresu funkcji.. pracy: 45 min.. Wykresem funkcji liniowej jest prosta.. Wskażmy argumenty, dla których funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie oraz wartości ujemne..

Zbliza sie sprawdzian?

Napisz wzór funkcji liniowej, która jest funkcj ą stał ą i jej wykres przechodzi przez punkt A =(−1,5).. Klasy.. b) odczytaj z wykresu miejsce .4.. Określ dziedzinę funkcji.. Dziedzina funkcji 4.. Własności.. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.. Zadania .. Zaznacz zdanie fałszywe: Jeżeli liczba 5 jest okresem funkcji g (x), to liczba 10 też jest okresem tej funkcji.. Monotoniczność funkcji 7.. Sposoby przedstawienia funkcji 3.. W tej kategorii znajdziesz kilkadzisiat zadan i przykladow pokazujacych jak wyznaczyc dziedzine funkcji jednej zmiennej oraz jak okreslac wlasnosci funkcji takie jak monotonicznosc, miejsca zerowe, czy zbior wartosci.sprawdzian funkcja i jej własności.pdf (21 KB) Pobierz.. Sprawd ź, które z podanych zbiorów par opisuj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. Obliczamy wartości funkcji podstawiając w miejsce x kolejne liczby argumentów -2, -1, 0, 1, 2.. Baza zawiera: 18376 zadań, 1147 zestawów, 35 poradników .. sprawdzian l LO poprawa własności funkcji Czas pracy: 45 min.. Zad.3.10.Musisz wiedzieć, że funkcja liniowa bardzo często pojawia się w zadaniach maturalnych, dlatego wskazane jest dokładne zrozumienie własności tej funkcji, które zostały dokładnie omówione poniżej.. i wyznacz jej zbiór wartości..

Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu 1.

Wynik Rozwiązanie Wynik Rozwiązanie Wynik Rozwiązanie Wynik Rozwiązanie Wynik Rozwiązanie Zadanie 2.. Napisz wzór funkcji liniowej której zbiorem warto ści jest zbiór {−1}.. Zadanie 2.. Część I Przykład 1 W tabeli przedstawione zostały średnie wyniki pomiarów temperatury powietrza w Warszawie w okresie od 5 do 11 stycznia.. Aplikacje dostępne wB.. Zadanie 1 (4 pkt) Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną , która jest wykresem funkcji .w ramach przygotowania do lekcji przypomnieli sobie wiadomości dotyczące funkcji i jej własności.. Okres funkcji musi należeć do dziedziny funkcji.. Wykres funkcji 6.. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. WŁASNOŚCI FUNKCJI 1.. Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji y =ax +1.. Funkcje Pojęcie funkcji.. Wyznacz dziedzinę funkcji oraz podaj miejsca zerowe funkcji: a) ( )=𝑥+2 2𝑥−8 b) ) ( =√ −5 c) ( )=3−2𝑥 √𝑥−2 x y 1 1 własności funkcji z wykresu Z poniższych wykresów odczytaj dziedzinę, zbiór wartości funkcji, jej miejsca zerowe, najmniejszą i największą wartość, przedziały monotoniczności oraz przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne.. Rozwiązanie: Przyrównujemy wzór funkcji do zera: 5x−15=0 5x=15 x=3 Zatem miejscem zerowym podanej funkcji jest x=3 .Sprawdzian Funkcja i jej wlasnosci gr A Suma punktow: 20..

... Download: sprawdzian funkcja i jej własności liceum.pdf.

Funkcja liniowa Funkcja liniowa nazywamy funkcje okreš1011Q wzorem am + b dla e R, gdzie a i b SQ stalymi.. Publikujmy rozwiazania zadan matematycznych oraz testy z matematyki.Zadania i testy z matematyki - funkcje - wlasnosci funkcji.. (0,3) Odpowiedź prawidłowa A II Miejsce zerowe funkcji Zad.. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną.. Uczniowie w domu zapoznają się z materiałem zawartym w sekcji "Przeczytaj" odnośnie opisu własności funkcji.. Wyznacz miejsce zerowe funkcji f(x)=5x−15.. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; 5) C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; -5) D. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; -5) Zadanie 3 (3 pkt.). Zadanie 4 (1 pkt.). Faza realizacyjna: 1.I liceum Sprawdz swoje wiadomosci - praca kontrolna dla ucznia (czas pisania 45 min.). Wykresem jednomianu jest prosta przechodzaca przez poczatek ukladu wspolrzednych dlaNa rysunku przedstawiono wykres funkcji \ (f\).. Zadanie 4.Plik sprawdzian funkcja i jej własności liceum.pdf na koncie użytkownika caesuraofthought • Data dodania: 18 lip 2020.. Gimnazjum (163) Konkursy (589) Studia (653)Pytanie nr 12 za 1 pkt.. Pobierz.. Juz niedlugo uruchomimy mozliwosc dodawania tresci na naszej stronie..

Dodaj go jako pierwszy!funkcja i jej własności sprawdzian wsip.pdf (21 KB) Pobierz.

Zaznacz poprawna odpowiedz, aby przejsc do nastepnegoZad.3.7.. Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.. Baza zawiera: 18376 zadań, 1147 zestawów, 35 poradników.. Odczytaj z wykresu funkcji f jej dziedzinç i zbiór wartošci.. Sporządźmy wykres tej funkcji.. Okres funkcji nie może być równy zeru.. Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi układu Zadanie Naszkicuj wykres funkcjiFUNKCJE KL. II 1) Poniżej podano przykłady przyporządkowań.. Dla funkcji o podanych dziedzinach, określ ich zbiór wartości.sprawdzian l LO poprawa.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".Zadania przygotowawcze do sprawdzianu FUNKCJE Zadanie 1.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Odczytajmy miejsce zerowe tej funkcji.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!I liceum 1 Własno ści funkcji kl. I liceum Sprawdź swoje wiadomości - praca kontrolna dla ucznia (czas pisania 45 min.). Odczytaj z wykresu funkcji f jej dziedzinç i zbiór wartoéci.. Miejsce zerowe funkcji 5.. Jeżeli liczba 4 jest okresem funkcji g (x), to liczba 2 też jest okresem tej funkcji.Zadania powtórkowe ( funkcje i ich własno ści) klasa IH Zadanie 1. Podaj, które grafy przedstawiaj ą funkcj ę. Odpowied ź uzasadnij.. Treści zadań z matematyki, 6696_7673.. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O FUNKCJACH Author: ppp Created Date: 1/11/2011 2:39:56 PM .Matematyka - matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: funkcje, własności funkcji, wektor w układzie współrzędnych, transformacje wykresu funkcji Zadanie 1.. Wspólczynnik kierunkowy prostej y ax + b przecho- dzacej przez dwa róžne punkty A(œl, 'VI) i [email protected], Y2) ta- Podaj wzór tej funkcji i oblicz jej warto ść dla argumentu 20.. Definicja funkcji • Funkcją ze zbioru X w zbiór Y (:→) nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi ∈ dokładnie jednego .Zadanie 1.. Jezeli jestes zainteresowany pisaniem dla nas, nie sa Ci obce tematy poruszane w serwisie, chcesz rozbudowac swoje CV lub .Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej.. Dziedzinq funkcji f (x) x +7 jest C. Liczbe a nazy- Y2 wamy wspólczynnikiem kierunkowym prostej y aæ+b.. Z wykresu funkcji odczytaj jej dziedzinę, zbiór wartości oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość -1.. Pobierz plik funkcja_i_jej_własności_sprawdzian już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(1; 3) i B=(3; 1)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt