Wskaż cechy charakterystyczne dla gadów

Pobierz

Jaskrawe ubarwienie ciała u wielu gatunków.. )Wskaż zestaw, w którym podano wyłącznie cechy charakterystyczne dla żaby zielonej.. Gady mogą przebywać w środowisku hipertonicznym.Skóra gadów pokryta jest łuskami lub rogowymi płytkami.. Na powłokach ciała brak gruczołów (w minimalnych ilościach czasem występują gruczoły zapachowe lub jadowe).. Budowa morfologiczna.. Zwierzęta kręgowe.. Niektóre gady żyją nawet na pustyni.. 6. zwierzęta żyworodne.. Zapoznaj się z tematem Podsumowanie - rozdział IV ( podręcznik str. 112 - 114).. .Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra - kręg) - najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt.Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne .Zaznacz cechy, które są charakterystyczne wyłącznie dla ssaków.Wskaż cechę, która jest charakterystyczna tylko dla przedstawicieli ssaków.. Jednak od tego, w którym rozwija się zarodek ssaka, zależy jego dalsze kształtowanie i poziom rozwoju.. Dzięki temu ich skóra jest zupełnie nieprzepuszczalna dla wody, co pozwala im przeżyć z daleka od niej.. -Obecność klatki piersiowej.. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz dzięki tarczkom na brzusznej stronie ciała.Gady: -Chód czworonożny..

Jakie są charakterystyczne cechy gadów?

Gady Ptaki Ssaki 6.Na rysunku zaznacz; a/ pazury b/sucha skóra c/rogowe łuski d/powieki e/tarczki f/ kończyny g/ogon 3.. Wolna część łuski pochodzi z naskórka, część zanurzona - z tkanki łącznej.. -węże linieją.. 4. zwierzęta zmiennocieplne.. Uzupełnij tabelkę mówiącą o przystosowaniu gadów do życia na lądzie.. Obecność kręgów siodełkowatych w odcinku szyjnym kręgosłupa, zrośnięcie kręgów odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego w kości grzbietową i lędźwiowo-krzyżową oraz zrośnięcie strzałki, kości goleniowej i górnego szeregu kości stępu w tzw. goleniostopę są to charakterystyczne cechy szkieletu: 11.19.. - dobrze rozwinięte kończny (oprocz węży) - sucha skóra zabezpiecza przed utrata wody.. Ich wspólną cechą jest szkielet wewnętrzny, w którym można wyróżnić czaszkę ochraniającą mózg oraz zbudowany z licznych kręgów kręgosłup.Człowiek należy do ssaków naczelnych.. Na powłokach ciała brak gruczołów (w minimalnych ilościach czasem występują gruczoły zapachowe lub jadowe).. Wykonaj ćwiczenie 1 strona 93 w zeszycie ćwiczeń.REKLAMA.. Uwaga!. b) wykształcenie stałocieplności.. d) położenie układu .Rozpoznaj cechy kręgowców lądowych i wpisz ich numery do odpowiednich kratek.. ciało składa się z następujących odcinków: głowa, tułów, ogona (u bezogoniastych brak), szyi brak, obecność kończyn parzystych (wyjątek - beznogie), silniej rozwinięte odnóża tylne (zwłaszcza u bezogoniastych), kończyna przednia dzieli się na: ramię, przedramię, nadgarstek, kości śródręcza i palce dłoni,Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe..

-jadwite zeby (węże)Wymień cechy charakterystyczne gadów.

2.13) przedstawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; 14) wymienia charakterystyczne cechy strunowców na przykładzie lancetnika.. - skóra pokryta łuskami.. P / F III O uniezależnieniu gadów od środowiska wodnego świadczy obecność błon płodowych.. Przystosowania do lądu sucha, zrogowaciała skóra, nieprzepuszczalna dla gazów, palcez pazurami, kończyny 5 palczaste podwieszające ciało, oko osłonięte 3 powiekami (dolna, górna, migawkowa) ruchliwa głowa, zwinny sposób poruszania się dzięki udziałowi całego kręgosłupa.Należą do nich ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.. Należą do nich: żółw błotny, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona, jaszczurka żyworódka, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, wąż Eskulapa oraz gniewosz plamisty.. -Gruby zrogowaciały naskórek pokrywający skórę.. - Skóra gadów jest - Pytania i odpowiedzi - BiologiaGady w Polsce W Polsce żyje jedynie 9 gatunków gadów i wszystkie są chronione.. -Dwa łuki aorty.. 2. skóra pokryta piórami.. Poniżej przedstawiono cechy charakterystyczne dla większości ssaków z tego rzędu: dobrze rozwinięty mózg, a zwłaszcza półkule kresomózgowia z korą mózgową; palce zakończone paznokciami; stopa z przeciwstawnym paluchem; dłoń z przeciwstawnym kciukiem; bogato unerwione opuszki palców;Wskaż cechy charakterystyczne gadów wykonując ćwiczenie: 5..

Wśród gadów możemy wyróżnić kilka grup.

-Podwójny obieg krwi, dwa przedsionki i dwie komory w sercu, redukcja zatoki żylnej.. Gady mogą przebywać w środowisku hipertonicznym.odpowiedział (a) 02.03.2010 o 19:02. .. Pomyśl teraz i napisz 4 cechy, które są według Ciebie charakterystyczne dla gadów.. Gady - środowisko życia i cechy budowy • wskazuje środowiska życia gadów • określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne • opisuje budowę gadów na przykładzie jaszczurki • przedstawia wspólne cechy gadów • wskazuje przystosowania gadów pod względem budowy i czynności życiowych do życia na lądzie • wykazuje wpływZaznacz dwie cechy, które nie są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli strunowców oraz podaj uzasadnienie wyboru każdej z nich.. a) położenie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej.. - moga zmieniac kolor skóry.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników .Na rysunku zaznacz; a/ pazury b/sucha skóra c/rogowe łuski d/powieki e/tarczki f/ kooczyny g/ogon 3.. Węże to gady pozbawione nóg.. 1. sucha skóra pokryta łuskami lub tarczkami.. 3. skóra pokryta włosami.. Cechy charakterystyczne gadów:Znajdziemy tam różne odcienie żalu za nie spełnionym snem, jakby nieokreśloną nadzieję, że wszystko zostanie powtórzone, zepchnięty w podświadomość wstyd z powodu zawinienia i na zewnątrz przejawiające się wysiłki, zmierzające do podkreślenia własnej mimo wszystko wartości, oraz wiele innych pokrewnych..

Niektóre cechy mogą się powtórzyć.

Uczeń: 1) wymienia cechy charakterystyczne ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków w powiązaniu ze środowiskiem i trybem życia;1) Ptaki są a) stałocieplne b) jajorodne c) owodniowcami d) zmiennocieplne e) żyworodne f) jajożyworodne 2) zaznacz cechy charakterystyczne ptaków a) pokrycie ciała piórami b) pneumatyczne kości c) grzebień kostny na mostku d) bezzębne szczęki e) płaskie zęby osłonięte dziobem f) płuca o pofałdowanej powierzchni 3) zaznacz rodzaje piór a) lotki b) sterówki c) pokrywowe d .płazy: żaba , salamandra, traszka, kumak, ropucha, gady: żółw błotny, krokodyl, padalec, żmija zygzakowata, wąs eskulapa, zakroniec.. 7. zwierzęta jajorodne.. c) obecność struny grzbietowej przynajmniej w pewnym okresie cyklu zyciowego.. -Narząd oddechowy - płuca.. 5. zwierzęta stałocieplne.. I Gady są przystosowane do życia w środowisku lądowym.. answer choices skóra pokryta łuskami, długi lepki język, wymiana gazowa za pomocą skrzeli, rozwój prosty w wodzieGady (Reptilia, od łac. repto - czołgać się) - parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców.Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną.Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły.18 Cechy charakterystyczne dla gadów.. 2 wskaż cechy budowy zewnętrznej jaszczurki świadczące o jej przystosowaniu do życia na lądzie 3 wyjaśnij,jaką funkcję pełnią łuski porywające ciało jaszczurkiWolna część łuski pochodzi z naskórka, część zanurzona - z tkanki łącznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt